Na de komma gaat het verder!

"Als groeibegeleider verbind ik mensen met hun eigen-wijsheid."

Missie: Duurzame ontwikkeling van mens en organisatie

Medewerkers zijn de kracht van de organisatie. Ik zet in op een duurzame ontwikkeling om deze kracht zo optimaal mogelijk te benutten, door zowel medewerker als organisatie. Mijn focus ligt op medewerkers in Onderwijs, MKB, Management Support, ICT, Proces Management en Zorg & Welzijn. Ook particulieren kunnen met hun (levens)loopbaan-vraagstukken bij mij terecht.

Visie: Verbinding met eigen-wijsheid

Iedereen is expert op het gebied van zijn vraagstuk. Ik breng mensen in verbinding met die eigen-wijsheid, met het doel dat ze (weer) regie krijgen op hun eigen proces en zo in de context van hun werk en privéomgeving optimaal kunnen functioneren.

Dat doe ik individueel d.m.v.:        En voor groepen d.m.v. workshops en trainingen:
* persoonlijke coaching                  * persoonlijke ontwikkeling/leiderschap
* sollicitatiebegeleiding                  * organisatieverandering en conflictbeheersing
* systemische begeleiding             * intervisie


Verbinding als rustpunt, als kern en als kracht

Groei vindt plaats in verbinding met anderen. Verbinding met anderen kan alleen vanuit verbinding met jezelf. Zo ga ik ook de verbinding aan met de cliënt, ten dienste van de cliënt. Zodat die (weer) in staat is vanuit verbinding met zichzelf werk en leven vorm te geven. De komma is een rustpunt, een adempauze die twee delen van een zin verbindt. Zo bied ik de cliënt een rustpunt, een adempauze om de cliënt vanuit zijn verleden met zijn toekomst, vanuit zichzelf met zijn omgeving te verbinden.