Na de komma gaat het verder!

Ik breng mensen in contact met hun Eigen Wijsheid

Missie: Duurzame ontwikkeling van mens en organisatie

Medewerkers zijn de kracht van uw organisatie. Ik zet in op een duurzame ontwikkeling om deze kracht zo optimaal mogelijk te benutten, door zowel medewerker als organisatie.
Ik richt mij dan ook op medewerkers in een niet-leidinggevende functie, die met zelfvertrouwen, succes en plezier willen functioneren. Met mijn centrale waarden groei en verbinding is het niet vreemd dat mijn hart uitgaat naar het onderwijs. Daar ligt ook mijn ervaring, evenals in het MKB.


Visie: Verbinding met Eigen Wijsheid

Iedereen is expert op het gebied van zijn vraagstuk. Als professioneel groeibegeleider breng ik mensen in verbinding met die Eigen Wijsheid, zodat ze zelf (weer) de regie krijgen op hun eigen proces. Dit leidt tot het vinden van antwoorden die passen bij hun eigen, unieke situatie en het vertalen daarvan naar praktische oplossingen.

Dat doe ik individueel d.m.v.:        En voor groepen d.m.v. workshops en trainingen:
* persoonlijke coaching                  * persoonlijke ontwikkeling/leiderschap
* sollicitatiebegeleiding                  * organisatieverandering en conflictbeheersing
* systemische begeleiding             * intervisie

Verbinding als rustpunt, als kern en als kracht

Groei vindt plaats in verbinding met anderen. Verbinding met anderen kan alleen vanuit verbinding met jezelf. Zo ga ik ook de verbinding aan met de cliënt, ten dienste van de cliënt. Zodat die (weer) in staat is vanuit verbinding met zichzelf werk en leven vorm te geven. De komma is een rustpunt, een adempauze die twee delen van een zin verbindt. Zo bied ik de cliënt een rustpunt, een adempauze om de cliënt vanuit zijn verleden met zijn toekomst, vanuit zichzelf met zijn omgeving te verbinden.