Nieuws


Hoe kies je de juiste begeleider - vrijdag 13 januari 2023

Hoe kies je de juiste coach, therapeut of begeleider?

Afbeelding invoegen
  Een keer in de zoveel tijd laait er een discussie op over de wildgroei aan coaches en therapeuten. Daarbij wordt er veelal gewaarschuwd voor charlatans en druk gezwaaid met keurmerken die garanties voor kwaliteit zouden moeten geven. Wat daarin bijna altijd ontbreekt, is het vertrouwen dat klanten of patiënten zelf in staat zijn de juiste keuze te maken.

Okee, misschien is niet iedereen daar altijd even goed toe in staat. 
En in de reguliere zorg hèb je misschien niet eens altijd een keuze. 
Maar je kunt wel een stuk regie nemen op met wie je je diepste kwetsbaarheden deelt. 
Niet op basis van een keurmerk, maar op basis van vertrouwen in jouw eigen waarneming en je gevoel van veiligheid.Ik geef je graag een paar handreikingen die je daarbij kunnen helpen.

Daarvoor citeer ik graag een deskundige: Prof. Dr. Bessel van der Kolk, uit zijn boek Traumasporen. Hij weet het in een paar alinea’s zo mooi uit te drukken, dat ik dat echt niet beter kan: 

"Hoewel het ongepast en onethisch is als therapeuten in detail treden over hun persoonlijke worstelingen, is het niet meer dan redelijk om aan hen te vragen in welke specifieke therapievormen ze zijn opgeleid, waar ze hun vaardigheden hebben opgedaan en of ze persoonlijk profijt hebben gehad van de behandeling die ze voorstellen aan jou. 

Er bestaat geen ideale behandeling voor trauma en iedere therapeut die meent dat zijn specifieke methode het enige antwoord op jouw probleem is, is vermoedelijk eerder een idealist dan iemand wiens belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat jij je beter gaat voelen. Geen enkele therapeut kan van elke effectieve behandeling op de hoogte zijn. Hij moet openstaan voor het verkennen van verschillende mogelijkheden die in jouw geval zouden kunnen helpen en die wellicht anders zijn dan wat hij aanbiedt. Hij moet er bovendien voor openstaan om van jou te leren."

Hoewel Prof. Van der Kolk zich gespecialiseerd heeft in trauma, zijn deze uitgangspunten naar mijn idee bruikbaar in elke vorm van therapie of begeleiding.

Om herstel in te kunnen zetten is het essentieel dat je je veilig en begrepen voelt. Je bent méér bent dan een diagnose of een lijst symptomen. Het gaat erom, dat de begeleider oprecht benieuwd is naar wie jij bent en wat jou beweegt. En dat de begeleider de eigen deskundigheid kan inzetten om jou te helpen in je proces. Bij een begeleider die alles al weet, kom je niet verder. Bij een begeleider die te weinig weet of geen verbinding met je kan maken, ook niet.

Een begeleider die kennis aan eigen ervaring paart, is waarschijnlijk beter in staat om je te volgen in je proces en zijn kennis op een passende manier in te zetten, dan iemand die alléén kennis of alléén ervaringsdeskundigheid heeft. Elke begeleider of therapeut haalt óók iets bij je op, leert van jou. Bij een begeleider die dat van zichzelf weet, loop je minder kans dat deze denkt jou te helpen met zijn oplossing, terwijl hij in feite zijn eigen overtuigingen en schaduwthema’s (die we allemaal hebben) op je loslaat.

Jullie trekken gezamenlijk op in een persoonlijk bewustwordingsproces, de ontdekking van jezelf. Dat is een reis die niet klinisch objectief te maken is en ook niet vrij is van risico's. Een veilige verbinding met je begeleider is een essentiële voorwaarde. Het is je goed recht om zelf te bepalen in hoeverre en in welk tempo je je hieraan overgeeft. Begrenzen mag!

Ik hoop dat ik je wat praktische handvatten heb kunnen geven om zelf vast te stellen bij wie die veilige verbinding voor jou mogelijk is en wens je... een keuze vanuit zelfvertrouwen en goede reis samen met je begeleider!

Voor het leesgemak heb ik de begeleider, coach en therapeut met 'hij' en 'zijn' aangeduid. Uiteraard bedoel ik hiermee begeleiders van elk geslacht.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam vijftien + 2 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >