Na de komma gaat het verder!

BEGINNEN BIJ MEZELF...

"Wie zelf niet meer leert, kan ook anderen niet helpen met leren. Vandaar dat ik veel in mijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling investeer. Voor mijn eigen groeiproces, maar ook om de klant te helpen het beste uit zichzelf te halen."

2019 - 2020
Nascholing Trauma en Gehechtheid, De taal van het lichaam, Centrum voor Hechting en Trauma
Trauma en hechtingsproblemen laten hun sporen na in het lichaam. De nascholing is erop gericht het genezend vermogen van het lichaam in te zetten deze sporen te herkennen en traumaherstel te activeren.

2018 (juni)
Schildermethode Arno Stern, Palet 18
Introductie in de methode en onderliggende filosofie van Arno Stern en zijn ontdekking van een universele beeldtaal: De formulatie en oervormen. Door de vrije schildermethode ontstaat er ruimte voor wat er in de mens zelf leeft.  

2018 (okt)
Nascholing EFT/NLP Leerstrategie en Negatieve Kernovertuiging, Novet
EFT = Emotional Freedom Techniques. Zelfhulpmethode en professionele methode om angsten, trauma's en stressgerelateerde klachten op te lossen. Nascholing n.a.v. maatwerktraject.

2017 - 2018
Trainersopleiding Trainen op Identiteitsniveau/Systemisch Begeleiden,Plata Leiden
Trainingen ontwikkelen & ontwerpen en begeleiding van groepen. Met Systemisch Werk als uitgangspunt, leidt dit tot ontwikkelen en trainen op identiteitsniveau.

2017 (okt)
Embodied Imagination, Robert Bosnak
Een vernieuwende, creatieve manier om te werken met herinneringen en dromen. Embodied Imagination kan worden ingezet voor bij onbewuste emoties, zelfheling of communicatievraagstukken maar ook in creatieve processen.

2016 - 2017 Supervisie Werken met opstellingen (systemisch werken), Plata Leiden

2016 (nov) Spiegelingen, systeemdynamiek in ouder-kind en leraar-kindrelaties, Plata Leiden

2015 - 2016
Tarot, Verdiepingsjaar Jungiaanse Psychologie,Karen Hamaker-Zondag
Tarot is een symbolische wegwijzer in psyche en materie. Het is een vorm van werken met het onbewuste. Tarot blijkt een geweldig instrument te zijn voor het vergroten van zelfinzicht en inzicht je actuele situatie en -wanneer het om cliënten gaat- in het proces van de cliënt.

2015 (jun)

Waarden, NLP/TA Verdiepende training, Plata Leiden

2014 - 2015
Mythologie, Verdiepingsjaar Jungiaanse Psychologie, Karen Hamaker-Zondag
Mythen zijn meer dan symbolische verhalen. Ze zeggen iets over de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid en leggen de relatie bloot tussen de bewegingen in het collectief onbewuste en ons dagelijks leven.
Supervisie Werken met opstellingen (systemisch werken), Plata Leiden

2014

Werken met opstellingen in de onderwijspraktijk, Plata Opleidingen (jun)
Werken met opstellingen, Systemisch werken, Plata Leiden (mrt-sep)
Masterclass TA/Redecision Work, Plata Opleidingen Leiden (mrt)
Op basis van vroeger genomen emotionele besluiten ontwikkelen mensen onbewuste gedragspatronen, die ze laten zien in willekeurig welke situatie. Scriptgedrag heeft veel voordelen, maar kan ook ineffectief zijn. Dat gebeurt als ze ons inperken en onze groei belemmeren. Redecision Werk gaat er van uit dat mensen op elk moment in hun leven een ander besluit kunnen nemen, tegen een vroeger genomen inperkend besluit in.
Transactionele Analyse TA101 (Basis TA), TA Academie (jan)
TA is een persoonlijkheidstheorie, een communicatiemodel en een psychotherapeutische behandelmethode, ontwikkeld door Eric Berne MD PhD. TA richt zich op het vermogen van mensen om te groeien. TA geeft inzicht in gedrag door het aanbieden van concepten en methoden om de interacties tussen mensen, de transacties, en hun eigen interne toestand te analyseren.

2013 - 2014 Supervisie Werken met opstellingen (systemisch werken), Plata Opleidingen Leiden.

2013 (mrt-jun)
Werken met opstellingen (systemisch werken),Plata Opleidingen Leiden
Vanaf onze geboorte zijn we onderdeel van systemen, zoals familie, gezin, school en organisaties. De regels en patronen in deze systemen spelen doorgaans op een onbewust niveau. Veel persoonlijke en organisatorische problemen blijken een systemische oorzaak te hebben. In het werken met opstellingen worden verborgen belemmeringen binnen een systeem zichtbaar en hanteerbaar. Opstellingen brengen vaak essentiële veranderingen teweeg en hebben nog lange tijd -vaak blijvend- effect.

2010 - 2013
Symbolische Psychologie (o.b.v. C.G. Jung), Karen Hamaker-Zondag
Jungiaanse psychologie vertelt ons veel over de werking van het onbewuste, zowel individueel als collectief. Deze opleiding is gericht op het ontwikkelen van gedegen kennis van deze psychologie, herkennen van psychologische dynamieken en zuiver toepassen van de begrippen zoals Jung dat zelf voor ogen stond.

2012
Masterclass Intervisiecoaching, Marijke Lingsma

2011
Masterclass Transactionele Analyse, Life University

2010
Creatieve Coaching, MonkeyMind Coaching, maatwerk

2009 – 2010 ICM Coachingsopleiding
NOBCO geaccrediteerd (EQA keurmerk practitioner) en ST!R geregistreerd

2009
Workshop Coaching vanuit het Systeemdenken, School voor Coaching