Na de komma gaat het verder!

Coronamaatregelen

Met alle perikelen rond het Coronavirus zijn dit de maatregelen die Komma Coaching de komende tijd in acht neemt, in lijn met de landelijke richtlijnen:


Groepsactiviteiten

Alle groepsactiviteiten worden in ieder geval tot half juni opgeschort.
T.z.t. zal ik nieuwe uitnodigingen versturen. Je kunt je dan opnieuw aanmelden.
Strippenkaarten blijven uiteraard gewoon geldig.


Triagelijst

Wanneer een groepsactiviteit doorgang vindt, maar ook bij individuele sessies in mijn praktijk, zal ik je vragen een triagelijst in te vullen.
Deze bewaar ik enige tijd voor het geval er een situatie ontstaat waarbij contactonderzoek nodig is.

Triagelijst.pdf


Individuele sessies

Individuele sessies kunnen doorgang vinden via Skype of een andere online mogelijkheid.
Indien de situatie het toelaat en zowel jij als ik volledig klachtenvrij zijn, is het mogelijk de afspraak in mijn praktijk te laten plaatsvinden.
Ik hanteer extra maatregelen voor hygiƫne.

Gezien de onzekere situatie heb ik er alle begrip voor dat afspraken soms op het laatste moment niet door kunnen gaan, hetzij vanwege symptomen, hetzij uit voorzorg of door het moeten regelen van zaken die met deze situatie te maken hebben. Het spreekt bijna vanzelf dat ik soepel zal omgaan met de annuleringsregeling en het verzetten van afspraken.

Daarnaast heb ik voor particulieren in deze onzekere tijden mijn tarieven tijdelijk naar beneden bijgesteld en in samenspraak met mijn PPD-leverancier een voordelige stresskit samengesteld. Deze helpt je je rust terug te vinden en zoveel mogelijk te behouden. Beter voor je beslissingen en je immuunsysteem!

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op.
Ik wens eenieder gezondheid en wijsheid toe en hoop dat de gevolgen beperkt blijven!