Na de komma gaat het verder

Coronamaatregelen

Met alle perikelen rond het Coronavirus zijn dit de maatregelen die Komma Coaching de komende tijd in acht neemt, in lijn met de landelijke richtlijnen:

ALGEMEEN

In het algemeen geldt: Wie ziek is blijft thuis.
In de praktijk zorg ik voor extra hygiëne. Voor iedere afspraak maak ik schoon.
Je kunt handen wassen zoveel je wilt met water en zeep.
Desinfectie bied ik niet aan omdat het de natuurlijke weerstand van de huid aantast.
Het staat je vrij om zelf een desinfecterende handgel o.i.d. mee te nemen.


Groepsactiviteiten

Alle groepsactiviteiten worden in ieder geval tot half juni opgeschort.
T.z.t. zal ik nieuwe uitnodigingen versturen. Je kunt je dan opnieuw aanmelden.
Strippenkaarten blijven uiteraard gewoon geldig.

Wanneer een groepsactiviteit plaatsvindt, zal ik je vragen een triagelijst in te vullen.

Deze bewaar ik enige tijd voor het geval er een situatie ontstaat waarbij contactonderzoek nodig is en ik verplicht ben deze gegevens te delen.

Triagelijst.pdf


Individuele sessies

Individuele sessies kunnen doorgang vinden via Skype of een andere online mogelijkheid.
Indien de situatie het toelaat en zowel jij als ik volledig klachtenvrij zijn, is het mogelijk de afspraak in mijn praktijk te laten plaatsvinden.
Ik hanteer extra maatregelen voor hygiëne.

Gezien de onzekere situatie heb ik er alle begrip voor dat afspraken soms op het laatste moment niet door kunnen gaan, hetzij vanwege symptomen, hetzij uit voorzorg of door het moeten regelen van zaken die met deze situatie te maken hebben. Het spreekt bijna vanzelf dat ik soepel zal omgaan met de annuleringsregeling en het verzetten van afspraken.

Daarnaast heb ik samen met mijn PPD-leverancier een voordelige stresskit samengesteld. Deze helpt je je rust terug te vinden en zoveel mogelijk te behouden. Beter voor je beslissingen en je immuunsysteem!

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op.
Ik wens eenieder gezondheid en wijsheid toe en hoop dat de gevolgen beperkt blijven!