Na de komma gaat het verder

Klanten over onze trainingen

Domein Economie en Management van de HvA heeft haar secretaresses een compact ontwikkeltraject aangeboden, bestaande uit de training Powerboost Persoonlijke Effectiviteit en een voorbereidende workshop. Wij zijn bijzonder ingenomen met de wijze van voorbereiding, uitvoering en vooral het resultaat van dit traject.

Direct na afloop van de training waren er al zichtbare resultaten, wat zich uitte in een andere benadering van collega's en gewijzigde aanpak van taken. Maar ook een half jaar na de training blijkt, dat er een proces in gang is gezet dat nog steeds doorwerkt. Dit proces draagt bij aan het functioneren van onze individuele secretaresses, maar ook aan het functioneren van de organisatie als geheel omdat zij daarin een spilfunctie vervullen.

De training is aangeboden in een hectische periode, namelijk waarin een reorganisatie in voorbereiding is genomen. Dat maakte het voor deze groep secretaresses extra uitdagend. Wij hebben collega's zien veranderen van aangenaam verrast tot zeer sceptisch en uiteindelijk zeer tevreden over hun eigen ontwikkeling, die hen in deze periode goed van pas komt.

Komma Coaching is een waardevolle sparring partner gebleken bij het reactiveren van de professionele ontwikkeling van onze secretaresses en tegelijkertijd de inbedding ervan in onze organisatie.

drs. M. Paschold MSM
Domeinsecretaris