PB Gedragsdynamieken

Veiligheid als basis van leren

Het ervaren van veiligheid is een fysieke toestand die we nodig hebben voor onze fysieke en psychische gezondheid en groei. Wanneer we die toestand niet kunnen ervaren, zijn onze gedragsmogelijkheden beperkt, inclusief ons vermogen om te leren.

Moderne traumatherapieën geven inzicht in welke factoren een rol spelen bij het ervaren van veiligheid en hoe we deze toestand kunnen beïnvloeden, bij onszelf en bij anderen.
 
Deze onbewuste factoren spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van ieder van ons, met of zonder trauma. Ze zijn veel bepalender voor het creëren van sociale veiligheid dan regels of afspraken die we bedenken om sociale veiligheid te bevorderen.
 

Afbeelding invoegen

Juist in het onderwijs besef hiervan het de onderwijzer, leerkracht en docent makkelijker maken om een context te scheppen die leren mógelijk maakt. Deze training beoogt onderwijs­professionals extra kennis van dynamieken achter gedrag aan te reiken, zodat zij zelf in staat zijn om effectieve en creatieve oplossingen te vinden voor hun eigen werksituatie. 

Powerboost Dynamieken achter gedrag
voor onderwijsprofessionals

In dit programma worden inzichten aangereikt vanuit de Jungiaanse Psychologie, NLP, Polyvagaaltheorie (Porges), Hechtingstheorie (Neufeld) en Systemisch werk. 

Er wordt onder meer gewerkt met thema’s als:

  • Begrenzen en verbinden
  • Omgaan met kwetsbaarheid
  • Zelfbewustzijn, incl. lichaamsbewustzijn en bewustzijn van de zintuigen

Er wordt literatuur en een hand-out bijgeleverd, plus een literatuurlijst ter inspiratie voor wie zich verder wil verdiepen in de onderliggende thema’s. Om dicht bij de eigen praktijkervaring te blijven, is het inbrengen van eigen casusmateriaal zeer gewenst. Door toevoeging van persoonlijke coaching, genieten de deelnemers de voordelen van zowel individuele begeleiding als het werken in een groep. Dit maakt eveneens een persoonlijke verdiepingsslag mogelijk.

De basis is een programma van 3 lesdagen verdeeld over een periode van 6-8 weken.
Het programma kan afgestemd worden op uw wensen. Neem contact op voor meer informatie en een offerte.