PB Gedragsdynamieken

Veiligheid als basis van ontwikkeling

Veiligheid is meer dan de afwezigheid van gevaar of het risico op schade. Veiligheid is een biologische toestand, die we nodig hebben voor onze fysieke en psychische gezondheid en groei. Wanneer we die toestand niet kunnen ervaren, zijn onze gedragsmogelijkheden beperkt, inclusief ons vermogen om te leren.

Moderne traumatherapieën geven inzicht in welke factoren een rol spelen bij het ervaren van veiligheid en hoe we deze toestand kunnen beïnvloeden, bij onszelf en bij anderen.
 
Deze factoren zijn actief in het dagelijks leven van ieder van ons, met of zonder trauma. Ze zijn veel bepalender voor het creëren van sociale veiligheid dan regels of afspraken die we bedenken om sociale veiligheid te bevorderen.
 

Afbeelding invoegen

Voor begeleiders van kinderen en volwassenen in hun ontwikkeling biedt deze training tal van inzichten die helpen een veilige context te scheppen, die leren mógelijk maakt. Sleutel daarbij is dat de relatie vooraf gaat aan de taak.
Deze training beoogt aan te reiken, wat nodig is zelf om effectieve en creatieve oplossingen te vinden voor de eigen situatie. 

Powerboost Dynamieken achter gedrag
voor begeleiders en onderwijsprofessionals

In dit programma worden inzichten aangereikt vanuit de Jungiaanse Psychologie, NLP, Polyvagaaltheorie (Porges), Hechtingstheorie (Neufeld) en Systemisch werk. 

Er wordt onder meer gewerkt met thema’s als:

  • Begrenzen en verbinden
  • Omgaan met kwetsbaarheid
  • Zelfbewustzijn, incl. lichaamsbewustzijn en bewustzijn van de zintuigen

Er wordt literatuur en een hand-out bijgeleverd, plus een literatuurlijst ter inspiratie voor wie zich verder wil verdiepen in de onderliggende thema’s. Om dicht bij de eigen praktijkervaring te blijven, is het inbrengen van eigen casusmateriaal zeer gewenst. Door toevoeging van persoonlijke coaching, genieten de deelnemers de voordelen van zowel individuele begeleiding als het werken in een groep. Dit maakt eveneens een persoonlijke verdiepingsslag mogelijk.

De basis is een programma van 3 lesdagen verdeeld over een periode van 6-8 weken.
Het programma kan afgestemd worden op uw wensen. Neem contact op voor meer informatie en een offerte.
 
 

Polyvagaaltheorie in de onderwijspraktijk.

Een van de onderwerpen die in de training aan de orde komen, is de polyvagaaltheorie. 
Recente wetenschappelijke kennis over de werking van het autonome zenuwstelsel is verbluffend eenvoudig te integreren in de dagelijkse praktijk. In de onderstaande video 's geeft Dr. Lori Desautels, PhD een toelichting op de toepassing van deze kennis in het onderwijs.