PB Gedragsdynamieken

Doen wat je kunt, weten wat je doet

Medewerkers in zorg en onderwijs, coaches, trainers, teamleiders, (hr)managers, en opvoeders staan voor een niet geringe verantwoordelijkheid. Zij zetten zich in met de beste bedoelingen en de intentie om het beste in anderen naar voren te brengen. Maar die goede intentie is geen garantie voor succes en sluit niet uit dat er onbedoeld dingen mis gaan. Kennis van universeel menselijke dynamieken achter gedrag kan schade helpen voorkomen en een fundament van sociale veiligheid scheppen.

Veiligheid is meer dan de afwezigheid van gevaar. Veiligheid is een biologische, fysiologische en neurologische toestand, die we nodig hebben voor onze fysieke en psychische gezondheid en groei. Wanneer we die toestand niet kunnen ervaren, zijn onze gedragsmogelijkheden beperkt, inclusief ons vermogen om te leren en te genezen.

Moderne traumatherapieën geven inzicht in welke factoren een rol spelen bij het ervaren van veiligheid en hoe we deze toestand kunnen beïnvloeden, bij onszelf en bij anderen.
 
Deze factoren zijn actief in het dagelijks leven van ieder van ons, met of zonder trauma. Ze zijn veel bepalender voor het creëren van sociale veiligheid dan de regels of afspraken die we bedenken om de werk-, leer- of leefomgeving veilig te maken.
 

Afbeelding invoegen

De toepasbaarheid van deze training zeer breed. Deze training beoogt mensen in staat te stellen zelf effectieve en creatieve mogelijkheden te vinden voor de eigen situatie. Zodat zij bewust een veilige omgeving kunnen creëren voor zichzelf en anderen. Daarmee bevorderen ze groei, ontwikkeling, gezondheid, samenwerking en succes.


Powerboost Dynamieken achter gedrag

In dit programma worden inzichten aangereikt vanuit de Jungiaanse Psychologie, NLP, Polyvagaaltheorie (Porges), Hechtingstheorie (Neufeld) en Systemisch werk (opstellingen) en over de zintuigen. 

Er wordt onder meer gewerkt met thema’s als:

  • Begrenzen en verbinden
  • Omgaan met kwetsbaarheid en weerstand
  • Zelfbewustzijn, incl. lichaamsbewustzijn

Er wordt literatuur en een hand-out bijgeleverd, plus een literatuurlijst ter inspiratie voor wie zich verder wil verdiepen in de onderliggende thema’s en het o.a. wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Om dicht bij de eigen praktijkervaring te blijven, is het inbrengen van eigen casusmateriaal zeer gewenst. Door toevoeging van persoonlijke coaching, genieten de deelnemers de voordelen van zowel individuele begeleiding als het werken in een groep. Dit maakt eveneens een persoonlijke verdiepingsslag mogelijk.

De basis is een programma van 3 lesdagen verdeeld over een periode van 6-9 weken. De training wordt afgesloten met een eindopdracht en een certificaat.
Neem contact op voor meer informatie en een offerte.

Polyvagaaltheorie in de onderwijspraktijk

Een van de onderwerpen die in de training aan de orde komen, is de Polyvagaaltheorie. 
Recente wetenschappelijke kennis over de werking van het autonome zenuwstelsel en hechting is verbluffend eenvoudig te integreren in de dagelijkse praktijk. In de onderstaande video 's geeft Dr. Lori Desautels, PhD een toelichting op de toepassing van deze kennis in het onderwijs.