Na de komma gaat het verder!

Powerboost Persoonlijke Effectiviteit

Een toolkittraining met diepgang voor support professionals

De wereld verandert snel en organisaties staan voor de uitdaging zo goed mogelijk in te spelen op een onzekere toekomst. Dit stelt ook hun medewerkers voor de nodige onzekerheid en uitda­gin­gen. Daarbij hebben medewerkers in functies zoals secretaresse, management assistent of medewerker op een service- of projectbureau een bijzondere positie.

In zo’n functie ben je als support professional de olie die processen in een organi­satie soepel laat verlopen, waarbij je zonder formele macht veel sturing geeft. Vanuit een dienstverlenende positie heb je contact met vele la­gen binnen en buiten de organisatie. Dat vraagt steeds meer van je kwaliteiten op het gebied van in­zicht, flexibiliteit en communicatie.

"Van werken vóór de manager naar werken mèt de manager"

In deze training krijg je een uitgebreide toolkit aangereikt, die we koppelen aan een dieper liggend fundament van zelfinzicht en je persoonlijke kwaliteiten. Je bouwt vanuit je eigen niveau verder aan je persoonlijke en professionele ontwik­keling, zodat je stevig staat èn flexibel beweegt in de veranderende omgeving. Zo draag je vanuit je eigen kracht optimaal bij aan het realiseren van de organisatiedoelen en word je waarlijk de sparring partner van je manager of afdeling.

Deze training is ook een krachtige hulpbron voor medewerkers die in een reorganisatie terecht komen, of ze nu vertrekken of blijven. Aansluitend is een verdiepingsslag mogelijk met de Powerboost EigenWijzer of de Intervisietraining.

Meer weten? Neem gerust contact op en vraag naar de factsheet!


Ik heb interesse in de Powerboost Persoonlijke Effectiviteit