Over Pegasus

TRAUMA & HET SYMBOOL PEGASUS

Pegasus, het gevleugelde paard, is een symbool uit de Griekse mythologie van Perseus.  

Afbeelding invoegen
  De jonge held Perseus is uitgedaagd om het hoofd van het monster Medusa af te hakken. Medusa was oorspronkelijk een mooie vrouw, maar na een conflict met Athena werd zij veranderd in een afschrikwekkend, monsterlijk wezen. Haar haren waren veranderd in slangen en eenieder die haar rechtstreeks aankeek, veranderde in steen.

Perseus had een schild bij zich dat hij als spiegel gebruikte, zodat hij de slapende Medusa kon benaderen zonder in steen te veranderen. Toen hij haar hoofd had afgehakt, werd Pegasus geboren uit het bloed van Medusa. Pegasus vloog naar de berg Helicon waar de Muzen leefden. Waar Pegasus' hoeven de grond raakten, ontstond een heilige bron.

Symbolisch kun je dit verhaal zien als een geschiedenis van trauma.

De Jungiaanse psychologie gaat ervan uit dat symbolen die je in dromen, sprookjes en mythen tegenkomt, delen van jezelf zijn.
Mensen kunnen door trauma gevangen raken in een destructieve staat van zijn.  

Medusa staat voor een getraumatiseerd deel van onszelf, dat door trauma destructief is geworden. De held staat voor het zich ontwikkelende bewustzijn. De held heeft een taak uit te voeren, waarbij hij van de goden hulpbronnen krijgt aangereikt en zichzelf overstijgt. De weg van de held is vol uitdagingen en de held groeit daarvan.

Wanneer Perseus (het bewustzijn) een einde maakt aan het trauma door Medusa te onthoofden, wordt uit het bloed Pegasus geboren. Het bloed is een symbool voor psychische energie die bevrijd is en weer kan stromen. Het verhaal laat zien dat bevrijding van trauma mogelijk is.

Pegasus kun je zien een symbool van vernieuwd leven na bevrijding van trauma. Waarbij niet de oude situatie hersteld is, maar een transformatie heeft plaatsgevonden.

  Afbeelding invoegen

In mijn praktijk komen mensen met vragen. Niet zelden blijken ze vast te zitten in situaties die in meer of mindere mate traumatisch zijn. Dat proberen we samen te doorbreken. Zij zijn de held in hun eigen verhaal en ik fungeer als hulpbron.

Wie dit proces succesvol doorloopt, ondergaat daarbij daadwerkelijk een transformatie en wil vaak ook niet meer terug naar het oude.

Om die reden heb ik Pegasus gekozen als symbool op mijn website.