PB Persoonlijke Effectiviteit

Powerboost Persoonlijke Effectiviteit

Een toolkittraining met diepgang

De wereld verandert snel en organisaties staan voor de uitdaging zo goed mogelijk in te spelen op een onzekere toekomst. Dit stelt ook hun medewerkers voor de nodige onzekerheid en uitda­gin­gen. Daarbij hebben medewerkers op een service- of projectbureau, secretaresses en supportmedewerkers een bijzondere positie.  

In zo’n functie ben je als support professional de olie die processen in een organi­satie soepel laat verlopen, waarbij je zonder formele macht veel sturing geeft. Vanuit een dienstverlenende positie heb je contact met vele la­gen binnen en buiten de organisatie. Dat vraagt steeds meer van je kwaliteiten op het gebied van in­zicht, flexibiliteit en communicatie.

In deze training krijg je een uitgebreide toolkit aangereikt, die we koppelen aan een dieper liggend fundament van zelfinzicht en je persoonlijke kwaliteiten. Je bouwt vanuit je eigen niveau verder aan je persoonlijke en professionele ontwik­keling, zodat je stevig staat èn flexibel beweegt in de veranderende omgeving. Zo draag je vanuit je eigen kracht optimaal bij aan het realiseren van de organisatiedoelen en word je waarlijk de sparring partner van je manager of afdeling.

  Afbeelding invoegen
Deze training is ook een krachtige hulpbron voor medewerkers die in een reorganisatie terecht komen, of ze nu vertrekken of blijven. Aansluitend is een verdiepingsslag mogelijk met de Powerboost EigenWijzer of de Intervisietraining.
 
Meer informatie of een offerte aanvragen? Neem  contact op.


Klanten over deze training:

Domein Economie en Management van de HvA heeft haar secretaresses een compact ontwikkeltraject aangeboden, bestaande uit de training Powerboost Persoonlijke Effectiviteit en een voorbereidende workshop. Wij zijn bijzonder ingenomen met de wijze van voorbereiding, uitvoering en vooral het resultaat van dit traject.

Direct na afloop van de training waren er al zichtbare resultaten, wat zich uitte in een andere benadering van collega's en gewijzigde aanpak van taken. Maar ook een half jaar na de training blijkt, dat er een proces in gang is gezet dat nog steeds doorwerkt. Dit proces draagt bij aan het functioneren van onze management assistenten, maar ook aan het functioneren van de organisatie als geheel omdat zij daarin een spilfunctie vervullen. 

De training is aangeboden in een hectische periode, namelijk waarin een reorganisatie in voorbereiding is genomen. Dat maakte het voor deze groep secretaresses extra uitdagend. Wij hebben collega's zien veranderen van aangenaam verrast tot zeer sceptisch en uiteindelijk zeer tevreden over hun eigen ontwikkeling, die hen in deze periode goed van pas komt. Deze heeft hen in staat gesteld uiteenlopende functies in de organisatie met succes te gaan vervullen.

Komma Coaching is een waardevolle sparring partner gebleken bij het reactiveren van de professionele ontwikkeling van onze secretaresses en tegelijkertijd de inbedding ervan in onze organisatie.

drs. M. Paschold MSM
Domeinsecretaris

Afbeelding invoegen